Wat mag waar?

Welke afval mag in welke container?

Om het ingezamelde afval op duurzame wijze te verwerken is het belangrijk het afval te scheiden.

Hieronder staan de afvalsoorten die door Afvalboerke gescheiden opgehaald worden.

 • Groenafval
  bestaand uit takken en bladeren die vrijkomen bij snoeiwerkzaamheden, organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en tuinwerkzaamheden, zoals graszoden zonder grond, takken, struiken en riet.
 • Houtafval
  bestaand uit diverse soorten hout dat vrijkomt bij allerlei verbouwingen.
 • Bouw- en sloopafval
  bestaand uit afval dat vrijkomt uit allerlei bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals  grofvuil, alle soorten steen,hout, kunststof en metalen.
 • Dakafval
  bestaand uit afvalsoorten als dakleer, puin, dakgrind en kunststof
 • Grond/Zandafval
  bestaand uit verschillende soorten grond, zand en tuinaarde.
 • Puinafval
  bestaand uit steenachtige materialen die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals tegels, beton, bakstenen, dakpannen en grind.
 • Restafval
  bestaand uit alle afval dat overblijft en niet meer verder gescheiden kan worden.

Groenafval

Groenafval bestaat uit organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en tuinwerkzaamheden, zoals graszoden zonder grond, takken, struiken en riet. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een groenafvalcontainer:

Wel, groenafval dat composteerbaar is: struiken, graszoden, takken,stronken, riet, bladeren, onkruid, schoffelgroen.
Niet, groenafval dat niet composteert: hout, plastics, verpakkingen, puin, vervuild plantsoenafval, ijzer, aanhangende vervuilde grond en zand. 

Houtafval

Houtafval bestaat uit diverse soorten hout dat vrijkomt bij allerlei verbouwingen. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een houtafvalcontainer: 

Wel: spaanplaat, hardboard en zachtboard, geplasticificeerde houtsoorten, geperst hout, verzelplaat, geschilderd hout, deuren en kozijnen, meubilair (vrij van bekleding). 
Niet: vezelplaat met cementspecie, geheel of gedeeltelijk verbrande materialen, geïmpregneerd hout en bielzen, chemisch verontreinigd hout, rotan meubelen, glas, grote metaaldelen, aluminium, staal. 

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval bestaat uit afval dat vrijkomt uit allerlei bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals grofvuil, alle soorten steen, hout, kunststof en metalen. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een bouw- en sloopafvalcontainer:

Wel: afval afkomstig van de badkamer, keuken, woonkamer, muren, wanden en vloeren
Niet: Chemische stoffen zoals: verfresten, spuitbussen, kitspuiten e.d., schoorsteenpuin, dakleer, autobanden, dakgrind, asbesthoudend materiaal, teerhoudend asfalt, roetresten, accu's, organisch afval, elektronische apparatuur (wit- en bruingoed). 

Dakafval

Dakafval bestaat uit afvalsoorten als dakleer, puin, dakgrind en kunststof. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een dakafvalcontainer:

Wel: Bitumineus dakafval, teerhoudend dakafval, dakgrind verkleefd met teer of bitumen.
Niet: Chemische materialen, asbesthoudend of - gelijkend materiaal, grond. 

Grond- en zandafval

Grond- en zandafval bestaat uit verschillende soorten grond, zand en tuinaarde. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een grond- en zandafvalcontainer:

Wel: grond die zintuiglijk als schoon kan worden gekenmerkt, dit betekend dat de afvalstroom wat betreft reuk en zicht als schoon beoordeeld kan worden. 
Niet: wortelresten, steenresten, graszoden 

Puinafval

Puinafval bestaat uit steenachtige materialen die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals tegels, beton, bakstenen, dakpannen en grind. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een puinafvalcontainer:

Wel: alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk, alle steenhoudende materialen afkomstig van betonconstructies zonder verontreiniging, uitgehard beton, klinkers, tegels.
Niet: gasbeton, asfaltbeton, gipsproducten, puin met roet of asbest, plastic, papier, hout.

Restafval

Restafval is alle afval dat overblijft en u verder niet kunt scheiden. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een restafvalcontainer:

Wel: Afval dat overblijft en wat u niet verder kunt scheiden, uit uizondering van:
Niet: Chemische stoffen zoals: verfresten, spuitbussen, kitspuiten e.d., schoorsteenpuin, dakleer, autobanden, dakgrind, asbesthoudend afval, teerhoudend asfalt, roetresten, accu's, elektronische apparatuur (wit- en bruingoed).