Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Afvalboerke is gespecialiseerd in het duurzaam verwerken van afval. Door afval slim in te zamelen en duurzaam te verwerken doet het dienst als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. Als dit niet meer mogelijk is wordt het afval ingezet voor het opwekken van groene energie door middel van verbranding. 

Kortom, je afval kan bijdragen aan het bewust omgaan met primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen. Winst voor het milieu. Dat is betrouwbaar en duurzaam afvalmanagement.